Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

VAKSEN KOVID-19: PWOJÈ POU TOUYE ANPIL MOUN SOU PLANÈT LA


1- Entwodiksyon


Chè frè ak zanmi mwen yo, nou trouve li enpòtan pou mete disponib pou nou transkripsyon yon ti videyo pa Frédéric Chaumont, ki avèti mond lan antye kont vaksen Kovid-19 yo, ki pa anyen men pou ekstèminasyon ras imen an pa demon yo ki kontwole mond lan. Avètisman sa a klè ase e dokimante ase, pou konvenk moun ki pa kwè nan sa. N’ap jwenn videyo a li menm swa sou sit entènèt Frédéric la oswa sou sit entènèt mcreveil.org a. Pou byen pa nou e pou byen fanmi nou, pran mesaj sa a oserye, epi pataje li otan ke posib. Mond lan tout antye dwe avèti pandan gen tan toujou.


Mond lan ap avanse vè fen li e mak bèt la ki anonse nan Bib la kèk mil ane de sa, li sou wout pou li efektye, avèk antre an sèn rèy antikris la. Pou plis enfòmasyon, tanpri li Ansèyman ki gen tit "Mak Bèt la", ki trouve sou sit www.mcreveil.org a nan ribrik Fen Tan an!


Pwazon sa a ki rele Covid-19 la, yon fwa ke li pral lanse, pral enpoze ak moun nan prèske tout peyi yo nan mond lan, tankou kondisyon pou vwayaje, pou travay, pou deplase, pou fè tout sa’w gen pou fè, elatriye. Se pral kondisyon pou ranpli pou gen aksè a tout bagay, ak pou jwi libète li yo. Kenbe trè byen ke desizyon abominab sa a ki pral pran an, swadizan pou konbat pandemi Covid-19 la, pa pral gen anyen pou wè ak yon kèlkonk dezi proteksyon kont yon kèlkonk viris. Se yon plan satanik pou destriksyon limanite.


Nou te mete a dispozisyon nou bann lòt presye atik ki mete toutouni plan satan sa a, pami yo, "David Icke: Konspirasyon Covid-19 La"; "Covid 19: Entèdiksyon Remèd Efikas Yo"; "Covid-19: Mas Yo Ak Jès Baryè Yo Yo Initil"; "Covid-19: Yon Komès Rantab Pou Lopital Yo"; "Vaksen Covid-19: Projè Pou Touye Anpil Moun Sou Tè A"; "Mansonj Covid-19 La Devwale"; "Yon Doktè Avèti Kont Vaksen Covid la"; "Vaksen Covid-19: Zam Pou Detwi Anpil Moun"; "Le Professeur Jean-Bernard Fourtillan En Danger"; "Yon Direktè Mòg Ekspoze Mansonj Covid La"; "Vaksen an: Yon Pwazon Ekstrèmman Danjere"; "Verite Sou Sida"; "Medsin K: Yon Jenosid Òganize"; ak plizyè videyo. N’ap jwenn tout atik sa yo sou sit www.mcreveil.org.


2- Alèt vaksen - Verite a tout antye


Frédéric Chaumont, pou sit verite-covid19.fr. Bonjou tout moun. Men verite a sou vaksen an ke Nouvo Lòd Mondyal vle enpoze sou nou tout. Anvan nou ale pi lwen, yon avètisman sou videyo sa a sanble nesesè pou nou. Tout sa ke nou pral wè e tande sou videyo sa a te fè sijè rechèch trè pouse gras a èd Pwofesè Jean-Bernard Fourtillan, e gras a Doktè Christian Tal Schaller. Tout sa nou pral tande ka konplètman verifye sou lyen ki anba videyo sa a, epi tou sou sit la www.verite-covid19.fr.


Ann obsève patant sa a: WO 2020/060606 A1, aplikan an pa okenn lòt pase konpayi Microsoft kreye nan mitan lòt moun pa Bill Gates. Dokiman sa a sòti nan 26 mas 2020. Patant sa a kouvri yon gwo kantite peyi. An reyalite, prèske tout planèt la. Ann gade pi pre nan chema sa a. Sistèm Cryptocurrency lè’l sèvi avèk done aktivite kòporèl. Kisa sa ye?Ti nèg ki nan fon goch la, se ou, se mwen, premye moun ki vini.


Sensor a, se nanopatikil yo ke yo pral ajoute nan boutèy vaksen an. Se tankou microchip la yo fouye anba po chat nou an oswa chen nou an. Diferans lan, se ke nou pral jwenn dè milye, si se pa dè milyon, nan yon sèl dòz vaksen. Yon fwa ke’w enjekte ak vaksen an, ou pral kenbe yo jouk lanmò e menm aprè. Li enposib pou debarase’w de yo, w’ap make pou lavi.


Ki sa User Device la ye? Li se telefòn selilè nou. Li pral kapab kominike ak nanopartikil yo ki pral sikile nan venn nou. Tan kou, se telefòn mobil nou ki konekte nan entènèt la avèk ... Avèk ki sa? Avèk nouvo rezo 5G yo! Depi lè sa a, nou ka lokalize pa otorite yo nan nenpòt ki lè nan jounen an oubyen lannwit.


Sa a li enèvan. Nou vle voye jete telefòn selilè nou nan yon rivyè? Nou vle fè’l ekspoze nan yon fou a ond kout? Li danjere. Men, fè atansyon, si ou tonbe sou yon moun ki gen yon telefòn selilè, ou ap takte ankò. E wi! Tout telefòn selilè ki ozalantou’w lokalize’w. Pou’w pa ankò lokalize, fò’w ta ale nan mitan oseyan an, nan mitan dezè, oswa nan yon forè, a kondisyon pou’w pa kwaze a yon moun ki ta gen yon telefòn selilè. E si tout moun jete telefòn selilè yo? Wi, men nou pa dwe bliye ke relè 5G a ka fasilman jwenn nan kontè elektrik, nan estrikti imobilye moun nan vil yo, arè otobis, nan rada, limyè wouj, ... kounye a, pou pa dekouvri’w, li pral fòk ou ale sou yon lòt planèt.


Kounye a, ann senplifye chema nou an.
 


 


Vaksen an e nanopartikil yo melanje nan sereng lan. E vaksen an e nanopartikil yo donk enjekte nan kò nou ansanm. Nan ti tan sa a, telefòn mobil ou a lokalize’w imedyatman. E pa maji rezo 5G a, kote ou ye a pa ankò yon sekrè pou otorite yo.


Ki sa ki nan meni vaksen sa a? Men yon rezime de kalamite yo ki nan vaksen ke yo vle enjekte nan kò nou an:


- 4 fragman VIH1: viris SIDA a ki bay moun yo ki pran vaksen an, sendwòm SIDA e iminodefisyans la ki kapab lakòz.
- Sekans ADN ki sòti nan jèm malarya ki bay malarya a moun ki pran vaksen an.
- 157 sekans ADN adisyonèl e pwoteyin (gade patant US 8.243.718 B2) ki gen prezans e wòl yo pa eksplike.
- Nanopatikil ki pral pèmèt kontwòl definitif sou moun ki pran vaksen an gras a 5G.


Vaksen ChAdOx1 nCov-19 ke yo vle enjekte nan kò nou an genyen:


- ChAdOx1 nCov-19: Kowonaviris Kovid-19 te pote pa adeno-viris ChAdOx1 vektè a.
- Nanopatikil ki dekri nan Microsoft patant PCT/ US 2019 / 038084, ki pral pèmèt yo kontwole ou gras a 5G a.
- Dezenfektan konsèvatif, swa Thimerosal oswa Fòmaldeyid, e antibyotik.


Kovid-19 la se yon Kowonaviris atifisyèl fabrike an Frans pa Enstiti Pasteur, ki sòti nan natirèl Kowonaviris Sars-CoV. Kovid-19 se rezilta plizyè manipilasyon jenetik ki fèt sou yon souch Kowonaviris Sars-CoV, ki asosye avèk sendwòm respiratwa egi grav SARS, ki sòti nan yon echantiyon ki nan lis anba nimewo 03 15 89, ranmase nan lavaj bronchoalveolar nan pasyan ki enfekte ak Kowonaviris Sars-CoV, pa syantifik nan Enstiti Pasteur a anvan 2003, nan lopital Lafrans nan Hanoï, nan Vyetnam.


Premye etap: Sars-CoV1 te pwodwi pa yon premye patant 2003, ewopeyen patant EP 1 694 829


Dezyèm etap: Sars-CoV2 te yon kontinyasyon nan premye US patant 012 8224 A1, pwoteje pa dezyèm US patant 8 243 718 B2, nan 2011, ki sòti nan Sars-CoV1.B1 ak US patant 012 8224 A1, ki sòti nan Sars-CoV kolekte nan Hanoi anvan 2003.


Twazyèm etap: Kovid-19 te pwodwi soti nan Sars-CoV2, pa mete nan jenòm li yo kat sekans sòti nan VIH, viris SIDA, nan RNA. Papa Kovid-19 la se doktè Frédéric Tangy, direktè inovasyon vaksen nan Enstiti Pasteur.


Finalman, Kovid-19 la te fabrike an Frans, pa syantifik fransè yo ki soti nan Enstiti Pasteur, ki soti nan natirèl Kowonaviris Sars-CoV, lè sa a, transfere nan Wuhan, kote fransè yo nan Enstiti Pasteur a fè esprè lage li san yo pa fè syantifik nan laboratwa Wuhan ak gouvènman Chinwa a konnen. Lè li di: "Kovid-19 se pa yon viris Chinwa", Lachin Pa Bay Manti!


Vaksen an, yon fwa sou fòm piki, pa pral gen okenn efè imedyat. Se sèlman pita ke ou pral mouri nan malarya, SIDA, oswa nenpòt lòt maladi ke sistèm iminitè’w pa kapab fè anyen ankò kont li. Finalman, pa kreyasyon fòse yon iminodefisyans, vaksen sa a pral wete tout mwayen pou geri nenpòt maladi, krim pafè kont limanite.


Se poutèt sa, nou mezire byen degre pèvèsite zam vaksen sa a. Nou envite nenpòt moun ki konsidere enfòmasyon ki nan videyo sa a kòm fo nouvèl, pou verifye presizyon li sou lyen yo bay anba videyo sa a.


Se konsa, pran fen sekans videyo sa a, ke mwen sigjere nou telechaje’l san moderasyon e pataje lajman. Mèsi pou atansyon nou, e mwen swete nou tout bon chans.


3- Promotè vaksen satanik sa a


Pwomotè vaksen satanik sa a se Bill Gates e alye li yo:


Bill Gates, Emmanuel Macron, Jacques Attali, Agnès Buzyn, Yves Lévy, Olivier Véran, Jérôme Salomon, Dominique Martin, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Anthony Fauci, Frédéric Tangy, Adrian Hill.Vwala! Moun yo konnen ki sa k’ap tann yo! Li sèlman rete pou aji kòmsadwa…


Pwofesè Jean-Bernard Fourtillan
Doktè Serge Rader
Doktè Christian Tal Schaller
Frédéric Chaumont


4- Konklizyon


Chè frè ak zanmi mwen yo, konnen ke pa janm te gen yon bon vaksen, jan nou ka li nan atik ki gen tit "Vaksen an: Yon Pwazon Trè Danjere", ke n’ap jwenn sou sit www.mcreveil.org a, nan Seksyon Sante a. Men, kontrèman ak lòt vaksen ki te fèt pou jenosid la sèlman nan kèk gwoup moun, vaksen sa a kont Kovid-19 la gen sa a pou kont li ke li vize destriksyon tout limanite. Sove tèt ou anba jenerasyon pèvèti sa a. Tan yo fini. N’ap viv sa ke Bib la rele Fen Tan yo. Profesi Biblik yo ap akonpli devan je nou. Pou moun ki pa t' kwè nan Bib la, li tan pou yo prete atansyon sou li. Nou konseye nou, menm sòti nan kiryozite, li sa Bib la te predi plizyè mil ane de sa, pa rapò ak fen tan yo. Li Matye Chapit 24, Lik Chapit 17, e li liv Revelasyon an.


Kounye a ke yo te montre vaksen kont Kovid-19 la se yon pwazon ki gen efè nosif yo pral irevèsib, tout sa ou dwe fè se kouri byen lwen li. Pa aksepte vaksen Kovid-19 yo pou anyen nan mond lan. Pwazon satanik sa a pa pral sèlman detwi kò ou, li pral tou detwi nanm ou. Konnen ke tout move mesye sa yo ki ankouraje’w yo ki pran vaksen sa a, se vanpi. Yo te vann nanm yo bay dyab la, epi yo pa vle peri pou kont yo. Yo se demon. Pa koute yo! Si ou vle konprann nati moun sa yo, e poukisa yo mechan konsa, li ansèyman ki gen tit "Disèneman" an, ke w’ap ka jwenn sou sit la www.mcreveil.org.


Avètisman: Lè vaksen satanik Kovid-19 la pral lanse, nou pral wè plizyè lidè yo nan mond sa a montre tèt yo sou televizyon, lè y’ap pran vaksen an devan tout moun. Pa tonbe nan pèlen ipokrit sa yo. Gen kèk ki pral fè pwòp vaksen yo diferan de vaksen yo enpoze nou yo, lòt moun yo pral jis pretann yo pran vaksen an. Sonje ke moun sa yo se vrè kanay, moun ki pa janm dwe pran oserye. Se konsa, menm si nou wè yo pran vaksen an, pa imite yo. Pa janm aksepte vaksen pwazon lanmò etènèl sa a. Vaksen sa a ap mennen nou nan lanmò fizik ak lanmò espirityèl. PA PRAN LI! PA PRAN LI! PA PRAN LI!


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF