Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

TEMWANYAJ RONALD BERNARD: EX-ILLUMINATI


Chè frè nan Kris la ak chè zanmi, nou kontan pataje avèk nou temwayaj sa a de Mesye Ronald Bernard, yon lòt ansyen-illuminati ki te rive chape soti nan mond fènwa a ke li twouve li difisil pou dekri. Malgre ke nou deja abitye ak kalite temwayaj sa yo, li toujou edifyan pou li nouvo.


Temwayaj sa yo la pou fè nou sonje a kisa mond ki antoure nou an sanble. Lisifè ak ajan li yo ap travay, epi mond fènwa a li reyèl menm jan ak sa n’ap viv la. Nou menm ki deja kretyen ne de nouvo dwe rete nan konba espirityèl. E pou tout moun ki poko bay Jezi lavi yo, li lè pou yo fè sa.


Kounye a nou te konprann ke mond fènwa a reyèl, konprann ke mond limyè a li reyèl tou. Se poutèt sa lavi etènèl la se yon reyalite. Bib la ansenye nou ke nou chak ap viv pou tout tan, swa nan Syèl la oswa nan Lanfè. Sa a se moman pou chwazi kote ou pral pase letènite ou. Fè bon chwa a pandan ke gen tan toujou.


Kòmansman temwanyaj la


Bankye olandè a, Ronald Bernard, denonse elit satanik mond lan


Medya altènatif yo depi lontan te deklare ke yon kabal entènasyonal satanis kontwole mond nou an. Koulye a, gen yon denonsè kredib ki vini pi devan, temwanye egzistans kabal la. Li se yon ansyen bankye Olandè yo te rele Ronald Bernard.


Nan entèvyou a, Bernard te di ke li soti nan yon fanmi ak yon papa abizif. Pou siviv an fas vyolans sa a, li te aprann reprime konsyans li. Li te vin yon antreprenè e li te vin entèrese nan mond finansye a. Yon zanmi monn sa a te ofri’l pou li konseye’l pandan’l ba’l kondisyon ki nesesè pou’l reyisi nan monn finansye a sètadi pou’l mete konsyans li nan "frizè" - otreman yo rele yon pak fosyen.


Bernard te vin gen siksè finansye kòm yon fasilitatè nan evazyon taks ak echanj lajan/blanchi lajan pou gwo aktè ki gen ladan bank, gouvènman, miltinasyonal, sèvis sekrè ak gwoup teworis yo. Gras a travay li, li te kapab dekouvri lyen yo ke sèlman 1% nan lidè piramid elit mond lan okouran. Elit sa a nan 8,000-8,500 adore lisifè kòm bondye yo, konsidere moun kòm mouton yo dwe itilize, epi manipile medya yo nan lòd pou yo kache fason monn nan fonksyone.


Bernard te vin yon manm lidè 1% sa a epi li te envite nan elit satanik legliz mès nwa a "Eyes Wide Shut", bann fanm toutouni ak dròg. Nan epòk sa a, konsyans Bernard ki te andòmi depi lontan te kòmanse reveye apre li te wè ki jan espekilasyon lajan, sitou lira italyen an, te lakòz yon biznis echwe e li te pouse pwopriyetè a komèt swisid.


Lè yo te mande Bernard pou li patisipe nan sakrifis satanik san timoun, se te kou gras la. Moun ki te patisipe yo tap fè chantaj pa elit satanik la pou yo te fè lòd elit sa a.


Bernard te kòmanse refize misyon yo. Li te vle soti, men li te bloke. Li te tòtire fizikman pou li pa ta revele non konpayi a, gwoup ak moun. Evantyèlman, li te totalman deprime e li te fini nan swen entansif. Pandan’l te nan swen entansif, Bernard te fè yon eksperyans tou pre lanmò kote li te andeyò kò li men li te wè anplwaye lopital k’ap travay sou kò’l. Sa a te konvenk li ke li pa sèlman yon kò, men li gen yon nanm. Li te pran yon ane konplè pou li refè.


Antretyen Bernard a


Entèvyouwè a: Ronald, ou gen yon bon eksperyans nan endistri finansye a, jesyon byen, operasyon depo, dapre sa mwen konprann. Èske ou ka di nou yon bagay sou eksperyans ou? Konbyen tan ou te travay la?


Bernard: Bon, eksperyans mwen yo pi konplike ke sa ou mansyone anvan an. An reyalite, mwen te yon antreprenè tout lavi mwen. Endepandans se eleman kle pou mwen. Yon fwa mwen te eseye vin yon anplwaye, men li pat mache. Kòm yon antreprenè, mwen te wè anpil sektè, pami yo mwen te fè eksperyans mond finansye a. Mwen te patisipe nan tout lòt biznis mwen yo kòm yon antreprenè, tankou pwòp liy rad pou dam, konsesyonè machin ak tou enpòte-ekspòtasyon jiskaske mwen akimile pwòp fòtin mwen. Sa a te gide m' nan mond finans lan. An matyè enpòtasyon-ekspòtasyon, ou tonbe sou diferan lajan epi ou dwe ale nan bous komès la pou negosye ak koutye. Yon fwa youn nan koutye sa yo te di: "Ronald, mwen te etidye lavi ou depi lontan epi ou toujou okipe. Ou fè lajan, nou konnen sa, men ki objektif ou?" Mwen reponn, "sèl objektif mwen genyen kòm antreprenè se fè plis lajan ke posib" paske plis mwen gen lajan, pi bonè mwen ka pran retrèt gratis, e sètènman gen estati, fondamantalman tout sa ou vle nan sosyete sa a. Oswa omwen se sa mwen te panse nan moman an. Se konsa, koutye a te di "Nan ka sa a, sispann sa w’ap fè kounye a, epi jis kòmanse fè lajan, ale nan mond finansye a" Epi sa a se kòmansman sitiyasyon sa a ki gen rapò ak kesyon inisyal ou a. Koutye a te gen yon plas nan mache echanj yo epi li te fè fas nan lajan, depo, se poutèt sa li te fè komès byen yo touche lajan sou diferans ki genyen nan to enterè, e sa a te enplike nan jesyon byen. Twa aspè sa yo ansanm te fè yon kontra entèresan ke mwen te di wi. Li te di, "Oke, ou ka pran plas mwen isit la, mwen pral fòme’w, prezante’w nan rezo a, men an retou, mwen vle 10% nan salè anyèl ou." Se konsa, li fondamantalman vann mwen plas li a nan mond finansye a epi li te mande pou yon komisyon 10% ke mwen peye l'. Mwen te di "wi, sa a byen avè m'!" Lè sa a, li reponn, "Gen yon sèl bagay ou bezwen konnen. Si ou pa ka mete konsyans ou nan frizè pwovèb la, epi mwen pa vle di a -18 degre, men a -100, lè sa a, pa ale patisipe. "Oups! Se te mesaj la: "ou vle anpil lajan, ou ka jwenn li, mwen ka ede ou, men li trè chè, paske ou pa ka fè li ak yon konsyans klè." Bon, mwen ri, mwen te jèn e nayif. Nan jenès mwen, sou fason mwen te vin nan lavi; jenès mwen, byen lwen ideyal, te mennen m' pou devlope yon sèten vizyon sou mond lan ak nan limanite.


Entèvyouwè a: Kisa ou vle di pa sa? Pa gen fanmi cho ak renmen?


Bernard: Manman’m te toujou fè tout sa’l kapab pou fè nou santi nou renmen, men konpòtman papa a te anpeche’l, ki te fè nou santi nou tankou n’ap viv nan yon zòn lagè. Sa a se pa yon sitiyasyon egzanplè kote yon moun te oblije grandi. Kòm yon timoun, grandi konsa te fè’m kwè ke mond lan e limanite lwen pou li sipè.


Entèvyouwè a: Se konsa, mete konsyans ou nan frizè a te tankou yon pwen depa?


Bernard: An pati, mwen te deja abitye fè sa pou prezèvasyon pwòp tèt mwen, kidonk mete konsyans mwen nan frizè a pa t' yon travay enposib pou mwen.


Entèvyouwè a: Se konsa, li te vin tounen yon mekanis siviv pou ou?


Bernard: Wi, Wi. Ak pèspektiv mwen sou limanite ak mond lan bò kote m' pat osi pozitif. Mwen sèlman te panse de tèt mwen, se konsa mwen grandi pou pwoteje tèt mwen epi antre nan biznis. Ki vle di mwen t’ap konstwi yon baz kliyan piti piti. Kòm mwen amelyore konpetans mwen nan rezo a, mwen te antre byen fon nan mond finansye a, epi li montre ke mond lan li reyèlman piti epi ou toujou remake li. Menm lè mwen te toujou nan komès enpòte ak ekspòtasyon, fè grenn jaden ak konpayi, ou jwenn li nan jis yon ti sèk. Men, si nou ap pale de sèk nwayo mond finansye a, mwen pa pale sou ti tranzaksyon bank la, men sou gwo koule mondyal lajan ke nou itilize pou komès.


Entèvyouwè a: Èske w’ap pale de koule lajan sou yon echèl mondyal, pa Peyi Ba an patikilye kote ou te kòmanse travay?


Bernard: Peyi Ba jwe yon wòl diferan nan istwa sa a, men mond lan pa vire ozalantou yo. Peyi Ba se yon pati nan yon gwo sistèm finansye mondyal kote n’ap travay nan mache echanj yo si ou vle fè tranzaksyon ofisyèl yo. E anpil bank ki fè echanj lajan jwenn sèten travay nan men kliyan yo, ke yo pa fasil jwenn lwen. Lè sa a, yon bezwen rive pou moun tankou m', ki te mesye yo devan ki enplike nan gwo koule finansye. Nou te itilize sèten konstriksyon finansye, lejislasyon entènasyonal, pou deplase lajan an alantou pou ke tout bagay te "nan lòd". Kidonk, tout sipèvizè, regilatè atravè lemond, paske yo... Se pou pèsonn pa reveye pou wè sa k’ap pase, tankou yon ane oswa de, ak eskandal la nan peyi Panama…


Entèvyouwè a: Dokiman Panama a.


Bernard: Wi.


Entèvyouwè a: Wi.


Bernard: Wi, epi ...


Entèvyouwè a: Evazyon fiskal?


Bernard: Mwen panse, bon, se te pou evite taks, evazyon taks se lè ou kase tout règ yo. Se te pou evite sa. Men, lè ou wè sa ki te pase la ba a, mwen di tèt mwen, "mesye, sa a se ansyen nouvèl, e ki moun ou ap deranje ak sa a?" Paske yo trivyal ak pètinan. Sepandan, pou moun òdinè, sa a se yon gwo nouvèl, men se pa yon bagay gwo. Men, li montre ke gen yon bagay seryezman mal nan monn sa a. Pa egzanp, gen moun nan Peyi-Ba, ak kèk pòs, ki gen kont labank nan Panama ak lejislasyon ki pèmèt yo pa peye taks nan Peyi-Ba, ki toujou konplètman legal. Bati tankou sa yo te fè pati travay mwen, lè nou te oblije chanje lajan. Nou te gen chanjman, premye bòykot nan Irak nan kòmansman ane 90 yo, lè te gen yon bòykot an Irak akoz lagè ki te kòmanse la. Epi nou te kont sa nou te rele "dola irakyen" an - dola irakyen an ki te reyèlman dola ameriken an. Dola ameriken an gen yon relasyon dirèk ak pri petròl la ki te fè li yon lajan komès mondyal ki sipòte petròl la. Osi lontan ke koneksyon sa a an plas, dola a gen valè. Ofisyèlman, pèp Irak la pat gen dwa vann petròl yo a akòz bòykot la. Nan teyori, sa a se paske pat janm gen anvan gwo konpayi petròl, ak rabè nan ka sa a, paske ofisyèlman li pat pèmèt ... kidonk, e rabè, li toujou janbe fwontyè yo. Paske enèji te toujou peye an dola, dola irakyen sa yo te oblije ale yon kote. Ou pat kapab jis pote yo nan biwo bank la paske tout règleman yo ak kontwòl bay kèk pwoteksyon, paske blanchi lajan an ak krim pat anyen nouvo nan lè sa a. Koulye a, nou rele li teworis, men se te sa tou. Se konsa, ou bezwen moun yo pran reskonsablite pou li. Tankou mesye pay yo, ou te envite nan yon bank, pa egzanp, nan Almay, kote gen sousòl ak anpil kamyon plen lajan.


Entèvyouwè a: Wow!


Bernard: Lè sa a, ou panse, "Se vre ... kamyon, transpò, biznis aktif." Lè sa a, yo montre’w ke yo tout plen nan kapasite ak dola. Apre sa, yo di ou "Nou dwe debarase nou de tout lajan sa a." Se konsa, chanje yo pou liv, mak Alman, sa a ak sa, fason sa a, epi li gen yo ale la ak la.


Entèvyouwè a: Èske nou pale de blanchi lajan kounye a? Oswa...


Bernard: Oke, trete lajan kach. Tretman lajan nan yon fason pou nou kapab legalman reyentrodwi li nan chan kous monetè.


Entèvyouwè a: Donk se te tach ou?


Bernard: Se yon tach ke kòlèg mwen yo ak mwen te resevwa.


Entèvyouwè a: Ok.


Bernard: Ou pa janm pou kont ou nan yon travay paske ou pa ka fè li pou kont ou. Li pa posib. Nou tout konnen Tonton Piksou ranmase lajan ak pèl li; en byen, nou literalman te oblije fè sa la ba a. Li te enposib pou trete tout bagay an menm tan. Se konsa, ou gen pou jwenn yon fason. Lajan kach te yon fwa prensipal mwayen pèman, tandiske jodi a pifò se dijital. Men ou tap eseye jwenn yon fason pou trete lajan an. Ki jan yo remete lajan nan sikwi a pou Irak ka mache petròl li a san anbarasman? Paske se yo menm ki posede lajan an. Irak pa vle ... Gade, ou mansyone blanchi lajan, men lè li rive bòykot la, Irak te oblije jwe dapre règ yo, epi, ou konnen, tout sa ou vle konnen sou mond lan, ou ka jwenn pa swiv lajan. Sa a se bagay prensipal la. Nenpòt moun ka di "bla bla", men asire’w ke ou swiv lajan an, lè sa a, ou pral jwenn verite a. Menm bagay la tou ale pou sitiyasyon sa a. Se konsa, sèl bagay Irak ak patnè acha li yo te vle se te klè nan nenpòt chaj. Paske patnè ki te achte’l se yo ki te mete bòykot la an premye. Men, yo aktyèlman tout zanmi sou menm bò a. Tout moun panse ke yo opoze kòm bon nèg ak move nèg nan mond lan, men nan nivo ki pi wo se jis yon jwèt epi yo tout travay ansanm. Sepandan, yo oblije respekte règ ak règleman yo ke yo menm yo te kreye pou kenbe rès sosyete a maltrete e asire yo pa gen twòp moun nan tèt. Se konsa, nou dwe jwe selon pwòp règ nou yo. Se sa k’ap pase la ba a, se asire nou ke pèsonn pa ka trase nou. Andeyò elit la yo menm, pèsonn nan ran ki pi ba yo pa ka chache konnen sa ki te reyèlman rive.


Entèvyouwè a: Konpatimante, men kòman yo rele’l.


Bernard: Wi.


Entèvyouwè a: Tout moun sèlman konnen yon ti kras. Sèlman elit la ki konnen sa kap pase a.


Bernard: Wi, men paske nou tap fè yon travay sal, nou te dwe konnen anpil bagay sou li, paske nou pat gen mwayen pou fè erè.


Entèvyouwè a: Ki nivo ou te rive nan piramid la? Èske’w te toupre tèt piramid la?


Bernard: Ebyen nou kominike ak yo.


Entèvyouwè a: Dakò.


Bernard: Ego mwen ta renmen fè pati tèt la. Jodi a nou toujou ap pale de 8,000 a 8,500 moun kap dirije mond lan. Li ta enkwayab pou gen yon pozisyon konsa nan moman an.


Entèvyouwè a: Oke, men si nou di tèt la konnen 100%, èske ou ka estime nivo konesans ak konpreyansyon ou sou sa ki te pase?


Bernard: Nan travay mwen, mwen te dwe konnen 100% sa ki te pase. Pat gen okenn lòt fason, paske enterè moun ki enplike yo te gwo.


Entèvyouwè a: Espesyalman pou tèt la.


Bernard: Egzakteman. Si mwen pat konnen tout detay yo, mwen ta fini fè erè. Sa a ta mennen nan retonbe, kòm erè sa yo ta dwe detekte. Lè sa a, moun ki pa konnen anyen sou li ta entèfere. Nou ap pale pou’w pa gen sanblite ankò menm pou fonksyone nan nivo sa a.


Entèvyouwè a: Kidonk, èske ou pat gen sansiblite?


Bernard: Wi sa te byen mache.


Entèvyouwè a: Frizè a te travay byen pou ou...


Bernard: Wi, mwen te travay nan pi wo nivo pou anviwon 5 an. Lè sa a, li te totalman fini, konplètman. Se te yon moman trè entans pou mwen.


Entèvyouwè a: Èske sa te rive toudenkou, oswa te gen yon rezon?


Bernard: Ebyen non, an reyalite... Mwen bay yon ti egzanp sou sa ki te enplike. Se konsa, nan ka sa a, echanj lajan an. Dola nan yon lòt bagay, depoze an sekirite, ak byen jere byen yo, pou ke ou ka ogmante pousantaj randman an, sa ki lakòz re-envestisman ak lajan an. Sa a se nivo mwen te fonksyone pandan 5 ane sa yo, epi li pa rive nan mitan lannwit, ou dwe touche plas ou. Mwen bon nan fè koneksyon, enfòmasyon yo nan lòd pou jwenn yon foto konplè sou tout bagay sa yo ki enplike, ki bezwen yo dwe pran an konsiderasyon nan tèren jwèt la. Ki se yon pwosesis trè detaye. Ou ou troula kò’w lè ou bon nan li. Sa a se rezon ki fè yo te konfye 100% konfidansyalite enfòmasyon ki gen rapò ak travay mwen an. Kidonk, mwen pat konnen tout sa yo te konnen, men tout sa mwen te bezwen konnen sou dosye a mwen t'ap fè fas ak kòlèg yo. Mwen souvan te jwe wòl lidè paske mwen te gen yon bon apèsi sou sitiyasyon an, epi mwen te gen don ak lide inovatè nan rezoud pwoblèm. Mwen te gen plezi, kreye solisyon nan yon fason ki te toujou rete nan tèt epi depase yo, rete nan règ jwèt la, men jwe ak yo pou matche ak yo. Mwen te renmen jwèt sa a, sepandan, nan lòt men an, ou te gen anpil responsablite epi ou te aprann de plis an plis sou mond reyèl la, paske atravè mond finansye a, ou dekouvri tout verite a.


Entèvyouwè a: Donk ou di "tout", nan ki sans?


Bernard: Bon, kliyan ou yo ba ou apèsi sou ki jan mond lan vrèman travay. Gade dèyè, mwen toujou pa konnen tout bagay, men mwen te konnen anpil, paske kliyan mwen yo se te bank ki pa vle san sou men yo. Men nan sen bank sa yo, toujou gen yon sèten kantite moun ki konnen trè byen sa k’ap pase. Se konsa, apeprè 1% nan yon bank konnen verite a sou evènman mond lan, ki pa etone paske yo patisipe nan koule lajan. Moun sa yo se kliyan ou yo. Ou fè fas tou ak gouvènman yo, kòporasyon miltinasyonal yo, ou dwe fè fas ak sèvis sekrè yo ak sa yo kounye a ki rele òganizasyon teworis yo. Ou gen tout gwoup sa yo ki enplike nan gwo sòm lajan kòm kliyan, e lè sa a, ou kòmanse wè koneksyon yo. Se konsa, yo ta ka konpatimante tankou ou sot mansyone, an tèm de konnen, men paske mwen nan mitan, mwen wè koneksyon ki genyen ant yo; ou wè lajan an soti nan kote sa a, lè sa a, ale nan kote sa a, elatriye. Ou kontinye jwenn enfòmasyon e se poutèt sa yon apèsi sou sa kap reyèlman pase.


Entèvyouwè a: Donk ou ta dwe sèvi e kenbe tout gwoup sa yo ere, enkli òganizasyon teworis yo, èske ou te eseye kenbe tout moun ere?


Bernard: Wi.


Entèvyouwè a: Bondye mwen!


Bernard: Wi. Se te travay mwen.


Entèvyouwè a: Jongle ak tout tach.


Bernard: Wi vrèman wi. Se konsa, youn nan bagay sa yo ke mwen te jwenn ke mwen pat konnen sou anvan, men kounye a mwen fè, se sou sèvis sekrè a; ou panse yo la pou sèvi ak pwoteje yon pèp, yon peyi, elatriye, men an reyalite yo se òganizasyon kriminèl, pou pi presi, donk sistèm nan fò. Nou ap pale de finansman lagè, kreye lagè, kidonk fondamantalman kreye anpil mizè nan mond sa a; anpil konfli. Lè sa a, mwen panse nan tèt mwen, si sèlman moun te konnen a kisa mond lan reyèlman sanble. Sèvis sekrè yo pa fè devan anyen. Anyen. Men, yo gen tou koule lajan yo, paske si yo ap fè fas ak dwòg oswa zam, moun ... tout lajan sa yo dwe ale yon kote. Tout bagay dwe finanse.


Entèvyouwè a: Ou di "si", men èske ou ka konfime ke yo fè sa?


Ronald: Tout moun. Tout.


Entèvyouwè a: Wi.


Bernard: Se konsa, lemonn antye jan nou konnen li se jis yon ilizyon ke nan li nou kwè. Se yon bagay ou jwenn nan kalite travay sa a, ak kote tout bagay te ale mal pou mwen, yo mete l’ konsa.


Entèvyouwè a: "Bon", ou vle di, apre tout, se sa.


Bernard: An retrospektif, wi, se te pou pi bon, men "frizè" mwen an te kòmanse mal fonksyone. Te gen bagay kap pase. Pa egzanp, mwen te ale nan yon mache komès diferan, e youn nan kòlèg mwen yo te di, "Ronald, ou sonje ka sa a ak lira italyen an?" Mwen pafwa tou pale sou li pandan diskisyon yo. "Ou sonje òf sa yo?" nan ki nou masivman jete anpil, ki te redwi valè lajan an, ki te lakòz yon konpayi an Itali tonbe nan yon fason ke li te fè fayit. Lè sa a, ou tande nan echanj la: "Èske’w sonje tranzaksyon ki gen siksè ak lira a?" Mwen te di wi". Apre sa, li di: "Èske’w te konnen mèt kay la te touye tèt li epi kite yon fanmi dèyè?”


Entèvyouwè a: Bann bagay konsa ... Ouch.


Bernard: E nan moman sa a, nou te ri sou sa. Ha haha, nou tout ansanm, nou tout. Nou meprize moun, nou ri yo. Se te jis yon pwodwi. Fatra. Tout bagay te dwe jete. Lanati, planèt la, tout bagay te kapab boule e kraze.


Entèvyouwè a: Jis parazit initil.


Bernard: Toutotan nou te atenn objektif nou, toutotan nou te grandi. Anpil nan kòlèg mwen yo te fini bwè oswa itilize dwòg. Pa mwen menm. Petèt mwen ta dwe.


Entèvyouwè a: Oswa non.


Bernard: Non, an retrospektif, se te pou pi bon e mwen kontan toujou vivan. Sepandan, tout bagay tèrib sa yo te kòmanse anvayi’m.


Entèvyouwè a: Èske ou ka bay yon egzanp, paske mwen santi anpil bagay tèrib te rive ou.


Bernard: Wi, se yon sijè difisil pou’w abòde.


Entèvyouwè a: Mwen ka santi li, men nenpòt bagay ou vle prezante li akeyi.


Bernard: Wi, mwen sèlman pale de bagay mwen vle pibliye. Men, li brase anpil emosyon e konsyans mwen pa nan frizè a, li touche m' pwofondman.


Entèvyouwè a: Èske ou ka di m' sa ki pi move ki te pase ki te lakòz pwen an baskile nan sitiyasyon’w lan?


Bernard: Ebyen se te kòmansman fen an. Ou ale tèlman fon nan sèk sa yo, epi ou siyen yon kontra pou tout lavi, pa avèk san oswa anyen, pou pa janm pibliye non konpayi yo, òganizasyon, oswa moun. Mwen panse se pou sa mwen toujou vivan. Ou dwe rantre nan li. Si nou pale de pi move bagay mwen te pase... Mwen jis di nou bagay ki make pwoblèm frizè a, konsyans mwen te kòmanse parèt. Ann mete’l konsa, mwen t’ap fòme pou’m vin yon sikopat, epi mwen echwe. Mwen pat fini fòmasyon an e mwen pa’t vin yon sikopat. Konsyans mwen te tounen e pati ki pi difisil pou mwen se, paske mwen te gen yon estati tèlman wo la ba a, mwen te yon siksè, moun ki te entèveni nan nivo sa a te fè’m konfyans. Pou pale ak prekosyon, pi fò nan moun sa yo te swiv yon relijyon ki pa trè gaye. Donk ou gen katolik, pwotestan, tout kalite relijyon. Moun sa yo, pifò ladan yo, se te lisiferyen. Epi ou ka di ke "relijyon se yon istwa ki fè, Bondye pa egziste, okenn nan sa a pa reyèl". Oke, pou moun sa yo se verite ak reyalite, epi yo te sèvi yon bagay entanjib, sa yo rele lisifè a. Apre sa, mwen te tou an kontak ak sèk sa yo, sèlman mwen pat pran swen sou sa paske pou mwen yo te jis kliyan. Se konsa, mwen te ale nan kote yo rele legliz satan an.


Entèvyouwè a: Alò, kounye a nou ap pale de satanis?


Bernard: Wi, se konsa mwen te vizite legliz sa yo, menm jan ak yon vizitè, te parèt, epi yo t’ap fè mès sakre yo ak fanm toutouni ak bwason ak lòt bagay. Epi sa jis amize m'. Mwen pat kwè okenn nan bagay sa yo, epi mwen te mare konvenki si nenpòt nan sa yo te reyèl.


Entèvyouwè a: Se te jis yon espektak pou ou.


Bernard: Wi, daprè mwen, fènwa ak sa ki mal ap dirije nan moun sa yo menm. Mwen pat fè koneksyon an ankò. Se konsa, mwen te yon envite nan sèk sa yo epi li te amize’m anpil anpil pou wè tout fanm sa yo toutouni ak lòt bagay yo. Se te bon lavi. Men nan yon moman, se pou sa m’ap di nou tout sa yo, mwen te envite pou’m patisipe nan sakrifis...aletranje. Se te deklik la. Timoun yo.


Entèvyouwè a: Yo te mande’w fè sa?


Bernard: Wi, e mwen pat ka fè sa.


Entèvyouwè a: An pasan, ou vle kanpe pou yon ti moman?


Bernard: Non. Apre sa, mwen te kòmanse tou dousman degrade. Mwen te pase nan anpil bagay pandan anfans mwen e li vrèman touche m' pwofondman. Tout bagay chanje. Men, se mond lan mwen te retrouve mwen nan li a. Lè sa a, mwen te kòmanse refize tach nan travay mwen an. Mwen pat kapab fè li ankò. Mwen te vin yon danje.


Entèvyouwè a: Pou yo, sètènman.


Bernard: Mwen pa’t kapab optimalman ankò. Pèfòmans mwen te kòmanse vag e mwen te refize yo. Mwen pat patisipe. Objektif la nan tout bagay sa yo, evantyèlman, nan di mond lan, se ke yo chak genyen li nan pòch yo. Ou dwe fasil fè chantaj. E lefèt pou fè’m chantaj te trè difisil si mwen panse sou li. Yo te vle fè li atravè timoun sa yo. Epi sa te kraze’m.


Entèvyouwè a: Èske sa a – ou pa di’m yon bagay nouvo – sa yo fè tou nan politik?


Bernard: Si’w fè yon rechèch Google, w’ap jwenn ase temwayaj atravè mond lan pou konnen ke sa a se pa yon istwa Walt Disney. Malerezman, verite a se ke nan tout mond lan yo fè sa pandan dè milye ane. Yon fwa mwen te etidye teyoloji e menm nan Bib la ou jwenn referans sou pratik sa yo ak Izrayelit yo. Rezon ki fè 10 premye tribi yo te depòte nan Babilòn se akòz rityèl sa yo ak timoun yo, ki gen ladan sakrifis timoun. Se konsa, sa a enpòtan, tout bagay sa yo te fè m' kwè, paske mwen reyalize ke mond lan pa sispann nan vizib la. Gen yon monn antye envizib. Li reyèl. Ou vrèman ap pale de yon fòs nwa ak yon manifestasyon limyè. Se konsa, mwen etidye teyoloji mwen konprann tout bagay.


Entèvyouwè a: E sikoloji tou si mwen sonje byen?


Bernard: Wi, men mwen te fè sa byen bonè nan lavi mwen. Paske atravè sikoloji biznis, sikoloji mas, mwen te kapab manipile sitiyasyon an nan pwòp avantaj mwen.


Entèvyouwè a: Sa fè pè paske si’w ale nan fon’w jwenn enstiti Tavistock ak kontwòl lespri, MK Ultra, Monarch ak lòt moun…


Bernard: Wi, se kòrèk, men sa te fè pati travay la. Gras a fòmasyon nan travay, mwen te antre nan sa a pi pwofondman, paske lè ou fè biznis, ou tou okipe medya yo. Ou dwe manipile anpil bagay paske pa gen anyen ki ka wè jan li ye. Tout bagay dwe parèt tankou yon bagay diferan. Ou wè moun tankou yon bann mouton. Ou mete sou kèk Border Collies epi mennen yo nan yon direksyon. Epi pou’m onèt avèk ou, mwen toujou wè sa k’ap pase bò kote’m. Moun yo toujou, atravè sistèm yo ak metòd nou te itilize pou tèt nou, yo te trete menm jan an. Epi li toujou ap travay. Moun toujou pa konprann ki jan li vrèman travay epi yo toujou nan nivo "osi lontan ke mwen gen byè mwen an" oswa kèlkeswa sa, konplètman oto-santre, yon mekanis siviv tou. Mwen vle di se pwogram nan apre tout, men ou toujou wè ki jan estipid fasil pou dirije moun nan yon sèten direksyon. Lè ou se youn nan rale fisèl yo, sa mache.


Entèvyouwè a: Mas sikoloji.


Bernard: Wi. Anpil apre, nan tout etid sa a ak dekouvèt, mwen te jwenn yon dokiman ke yo di se yon konnri sètènman, Pwotokòl Siyon yo. E jodi a mwen rekòmande pou tout moun li dokiman sa a enkwayabman annwiye nan antye li. Li li, pakouri li.


Entèvyouwè a: Nou pale tou de siyonis.


Bernard: Wi wi. Si ou li Pwotokòl Siyon yo, epi ou etidye yo epi vrèman konprann yo, lè sa a, se tankou li se jounal lavi chak jou. Kouman soti nan pozisyon iltim yo, iltim pouvwa li te literalman vini, men sa a sèlman paske moun yo pa defann tèt yo. Yo pa reyalize reyalite a.


Entèvyouwè a: Epi nou tout te pwograme. Si ou oze di ke ou kont siyonis lan, lè sa a, yo make ou kòm yon antisemit.


Bernard: Nan yon pèspektiv negatif, ou ka pale sou sa ki mal, lisiferyen, satanis, kèlkeswa jan ou vle rele li ... li se yon antite reyèl. Mwen te jwenn ke sa ki ekri nan Bib la, epi se pa sèlman Bib la, ou ka jwenn li nan plizyè liv, te gen reyèlman yon moman separasyon nan manifestasyon limyè a, pandan ke yon gwoup te pran pwòp wout li epi yo reyèlman plen ak rayi, kòlè; gen kèk moun ki pa souzestime gravite sitiyasyon sa a. Paske se yon fòs destriktif ki rayi nou. Li rayi kreyasyon an, li rayi lavi. Li pral fè tout bagay pou detwi nou nèt, epi pou fè sa li divize limanite. Divize pou renye se verite yo. Limanite se yon manifestasyon limyè. Sa a se vrè kreyasyon an. Depi’w divize yo selon pati politik, koulè po, elatriye. ... Lè sa a, ou - nan yon pèspektiv lisiferyen - siprime tout kapasite lènmi ou yo, tout pouvwa yo. Yo pa ka defann tèt yo, paske si sa te rive, lisiferyen yo ta pèdi. Lè sa a, mons sa a, mons visye a ta disparèt. Mwen pale ak moun de ansyen jeneral ameriken sa a ki mete yon chanm plen moun nan fè nwa. Je yo ajiste nan fè nwa a, men ou pa ka wè anyen. Jeneral la pa di yon mo epi toudenkou li limen yon brikè. Yon ti limyè. Akòz fènwa a pwolonje, ou fè eksperyans yon manifestasyon nan limyè ki soti nan yon sèl pwen epi chak ka wè lòt la yon ti kras ankò. Apre sa, li di "se pouvwa limyè nou an.”


Entèvyouwè a: Manyifik.


Bernard: Ini nou. Ini nou. Vini ansanm, epi tout bagay tenten sa yo sispann egziste. Se ak vitès sa a ke bagay yo ka rive. Men, li fasil pou mwen di li kounye a, men lè sa a, mwen te nan yon peryòd nan lavi m' kote mwen te tonbe atè.


Entèvyouwè a: Èske ou ta ka di nou yon bagay espesifik sou sa?


Bernard: Mwen te kòmanse refize misyon. Konsyans mwen te retounen apre demann lan ki enplike timoun yo e mwen te kòmanse refize pi plis e pi plis. Mwen te gen yon konsyans e mwen pat kapab fonksyone ankò.


Entèvyouwè a: Men ou te toujou al travay apre sa?


Bernard: Mwen pat gen chwa vre, mwen te gen pwòp biznis mwen ak plizyè biwo ak anplwaye, tout bagay te toujou ap mache.


Entèvyouwè a: Sa te dwe difisil.


Bernard: Wi se te difisil anpil, tout tansyon yo. Kidonk sou yon bò w’ap jwe ak lajan nan wo nivo, kote ou pa gen mwayen pou fè erè, sinon tout bagay ap desann tou swit, biznis ou totalman depafini, tout moun ki enplike, ou menm tou. Lè sa a, ou vrèman vise. Sa a lakòz anpil estrès, pran an kont rechaj la nan yon konsyans. Yo te konseye’m pa antre nan bagay sa yo: "Pa fè li si ou pa ka jwenn konsyans ou a -100 degre nan frizè a.”


Entèvyouwè a: E petèt ou te konprann sa?


Bernard: Wi mwen tande tèt mwen ap ri pou sa, men se pat yon blag ditou. Mwen pat gen absoliman okenn lide ki kote mwen te reyèlman antre.


Entèvyouwè a: Epi frizè pwovèb ou a te etenn?


Bernard: Detwi. Mwen pat kapab fè li ankò. Se konsa, mwen te eseye simonte sa, kenbe aparans yo. Mwen pat konn kijan pou’m soti ladan’l, mwen te tou pran nan pyèj. Tout moun te pran nan pyèj. Tout bagay sa yo evantyèlman mennen m' nan aksidan konplètman. Kò mwen jis sispann. Premye bagay mwen te wè se manman’m k’ap kriye nan chanm reyanimasyon an.


Entèvyouwè a: Ou te fini nan swen entansif?


Bernard: Wi, mwen te vrèman sispann egziste.


Entèvyouwè a: Ou literalman tonbe?


Bernard: Wi. Wi. Epi... nan epòk sa a mwen pat kwè nan anyen, men mwen toujou sonje jan mwen te wè, depi nan kwen sa a, mwen t’ap gade tèt mwen. Mwen te wè ki jan yo t’ap travay sou mwen.


Entèvyouwè a: Ou te fè yon eksperyans tou pre lanmò.


Bernard: Ebyen, ou ta ka rele’l konsa. Mwen wè mwen pa kò mwen. Mwen "nan" kò mwen, men mwen pa sèlman kò mwen. Mwen te wè yo ap travay sou mwen. Epi pita, mwen te ezite pale sou li pandan lontan. Mwen vrèman te pale de li pita. Men, lè mwen te fè sa, mwen te deja fè anpil rechèch e mwen te kòmanse kwè. Mwen te kòmanse konprann pi byen espirityèl la ak materyèl la. Nan tan sa a, eksperyans entans sa a te gen plas li. Reyalize ke mwen pa kò mwen, se jis yon vaz. Mwen te pase tout sa, men mwen te bezwen tou anpil tan pou’m refè.


Entèvyouwè a: Wi, vrèman.


Bernard: Wi, mwen te yon epav. Yon epav reyèl. Mwen te konplètman fin itilize. Mwen te sikonbe, epi kò a te bezwen yon ane pou refè. Mwen reyèlman pa vle pale sou li kounye a, men nan sèk sa yo mwen te tòtire fizikman lè mwen te vle soti. Li te asire’m ke mwen pa ta janm kase sekrè kontra a. Se konsa, mwen te pran pou yon ti tan. Mwen te "trete". Tout faktè sa yo ansanm, jis ajoute nan estrès mwen te santi, mwen te literalman kouri a tout vitès nan direksyon pou pwòp fen mwen.


Entèvyouwè a: Èske ou vle di anlèvman, jan nou rele li, oswa pwogramasyon?


Bernard: Non, yo ekspoze’m nan sèten kalite tòti ki mennen ou pa janm fè pèsonn mal nan monn yo a. Tout bagay te rive konsa, se konsa fen premye vi mwen an te tèlman difisil ke mwen pat kapab pran li ankò. Mwen pat kapab sipòte li ankò. Sepandan, pouvwa lespri mwen te tèlman fò, ke li te rive sèlman ak kò mwen e ak kò mwen. Se te... en byen, mwen pat konnen kisa pou’m fè ankò. Pat gen plis opsyon ki rete pou mwen. Se poutèt sa pafwa mwen panse – byen si se pa vre - men mwen ta renmen, tankou anpil kòlèg, te ale nan wout dwòg ak alkòl. Omwen fen mwen ta pi dous. Pifò nan yo deja mouri. Menm si mwen konnen gen plis gason pay ap mache, gen kèk moun ki vivan ke mwen te konnen nan epòk la. Pifò nan yo deja mouri. Bon, mwen te mouri tou, men mwen toujou la.


Entèvyouwè a: Se konsa, ou toujou gen yon bagay pou fè.


Bernard: Wi mwen devine ou ka di sa. Men, mwen pa ka di nan yon mo, piske mwen pa konnen konbyen tan nou ap pale, mond lan mwen te twouve mwen an. Si ou gen nenpòt kesyon espesifik lè sa a, mwen ka reponn yo, men mwen te espere yo dwe pi kout. Men, mwen pa konnen ki jan.


Entèvyouwè a: En byen, resevwa gratitid mwen pou tout sa ke ou te pataje yo.


Bernard: Pou mwen, se yon gran preyokipasyon.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF