Jezi Kris se Bondye
Tout bon an e lavi EtènèlByenvini sou Sit nou an!


Anvan pou fè paj la defile, medite kèk minit sou kesyon sa a:Ki kote ou pral pase Letènite’w?Nan Syèl
Oswa


Nan Lanfè?Lanfè a Reyèl, e li Etènèl.


Panse ak sa!
Kounye a, detann ou! Bon lekti! Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!


Ansèyman yo ak temwanyaj yo disponib nan vèsyon PDF. Si ou dezire genyen yo nan fòm Liv, jis klike sou Ikonn PDF la, e ou pral ka telechaje yo.


Ou lib pou itilize ansèyman yo ak temwanyaj yo Sit sa a, swa pou Evanjelizasyon’w, swa pou pedikasyon’w yo, a kondisyon ke kontni ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo pa modifye nan okenn ka ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.